Metallmaskiner

Bærekraft hos Bergsli Metallmaskiner AS

Hos Bergsli Metallmaskiner AS er vi opptatt av å være en sunn og bærekraftig virksomhet. Vi skal preges av ansvar for miljøet, klima og arbeidsmiljøet.

Bærekraft betyr at man på mest mulig skånsom måte utnytter de ressursene vi har, slik at de neste generasjoner også skal ha mulighet til å benytte de samme ressursene, og at våre fotavtrykk blir så minimale som mulig

Vi ønsker å være en virksomhet som tar klare miljøhensyn og derigjennom også påvirke våre forretningsforbindelser til å gjøre det samme.

Våre fokusområder er:

  • Klimautslipp og annen forurensning skal holdes på et så lavt nivå som teknologi, økonomi og praktiske løsninger gjør mulig.
  • Bevisst holdning til avfall og sortering
  • Begrens bruk av engangsemballasje
  • HMS plan og arbeid for ansatte
  • Vi skal også ta vare på våre bygninger og materiell

Miljøfyrtårn

Bergsli Metallmaskiner AS har vært miljøfyrtårn sertifisert siden 2018, med resertifisering hvert 3. år. Vi vil være Miljøfyrtårn for å systematisere vårt miljøarbeid, samt dokumentere vår miljøsatsing ovenfor samfunnet, leverandører og kunder.

Vi ønsker å gi kunder, samarbeidspartnere eller andre interessenter mulighet til å gi innspill på hvordan klima og miljøpåvirkningen av varer og tjenester kan forbedres.

Achilles

Vi er Achilles sertifisert. Dette betyr at vår bedrift har gjennomgått en omfattende evaluering av våre prosesser, systemer og ytelse, og oppfyller de høyeste standardene for kvalitet og sikkerhet i bransjen.

Vår Achilles-sertifisering bekrefter vår forpliktelse til å levere produkter og tjenester av høyeste kvalitet samtidig som vi opprettholder strenge sikkerhetsstandarder. Dette sertifikatet er et bevis på vår evne til å møte og overgå kundenes forventninger, og det er et tegn på tillit og pålitelighet som vi er stolte av.

Vi ser frem til å fortsette vårt partnerskap med dere og tilby dere den beste kvaliteten og service på markedet.