Hänel Multi-Space lagersystem lager system i lageret

Hänel Multi-Space lagersystem er vertikal Lift-teknologi fra Hänel.

Hänel Multi-Space prinsippet:
Ved samkjørt horisontal og vertikal bevegelse blir artiklene lagret i Hänel Multi-space med raskest mulig tilkoms

Intralogistikk i en ny dimensjon

Med denne nyheten optimaliserer Hänel prinsippet for trippel-akse lagersystem. Ved bruk av moduler kan Hänel Multi-Space utvides i høyde og bredde ved en senere anledning. Bredden kan utvides til over ni meter.

En ny framtid fra Hanel

Det unike designet av heisen og bruk av den nyeste teknologien innen lettvektskonstruksjon (den samme teknologien som er brukt i brobygging), garanterer maksimal stabilitet.

Varierende hyllebredde, forskjellig vektkapasitet og Hänels flernivåsystem fremhever de optimale løsningene for alle utfordringer innen kompakt lagring.

Hänels lange erfaring innen Lean-Lift teknologi gir grunnlag for:

  • Lavt støynivå og vedlikeholdsfrie kjeder!
  • Høy presisjon, og høystabile profilvegger er en overbevisende oppfinnelse av Hänel.
  • Hänels multifunksjonshyller.
  • Høy posisjoneringsnøyaktighet

Se vår Multi-space video:

LER MER PÅ HÄNEL SIN NETTSIDE