Hänel Lockomat- Trygg og sikker lagring/plukking!

Vertikal karusellsystem hvor hyllene er delt opp i flere låsbare rom!

Hänel Lockomat er en automatisert vertikal karusell med hvor hyllene er delt opp i flere rom, og hvor hvert rom er låst manuelt eller automatisk slik at varene i maskinen er beskyttet mot uautoriserte brukere.

Lagerautomater – forenkling av plukkingen

Bruker bekrefter sin autorisasjon med et ID-kort eller et passord, og blir da gitt tilgang til områdene som autorisasjonen gjelder. Ulike brukere kan ha ulik tilgang til varene i maskinen. Berørings skjermen gjør Hänel TDM (Tool Data Management) sin software enkel å bruke.

Ulike artikler kan deles inn i grupper som blir vist på skjermen med all nødvendig informasjon i en tabell.

Når informasjons-ikonet blir trykket vises et detaljert datablad for artikkelen.

Lagerautomater – sikker behandling av ulike varer

Når man velger produktet man ønsker tilgang til vil et lys indikere hvilke dør artikkelen ligger bak, og bare denne døren vil åpnes. Om artikkelen legges inn ved hjelp av en strekkodeleser, vil lyset vise hvor artikkelen skal ligge og åpne døren i den rette lagerlokasjonen.

Hänel Lockomat med TDM software (Tool Data Management) er den ideelle løsningen for sikker behandling av verktøy, elektroniske komponenter, medisiner m.m.

 

LER MER PÅ HÄNEL SIN NETTSIDE