ÅPENT HUS HOS HERMLE 22 – 25 april 2020

ÅPENT HUS HOS HERMLE 22 – 25 april 2020

HOLD AV DATOEN og bli med oss til Hermle i byen Gosheim i Tyskland!

Hermle produserer 5-akse fresemaskiner med unik fleksibilitet!

I løpet av fire dager presenterer leverandøren sitt innovative maskinprogram.

  • Interessante foredrag fra produktmiljøet
  • Omvisning på fabrikk
  • Mer enn 30 maskiner utstilt
  • Spesialutilling av spennteknikk, software og tilleggsutstyr
  • Demokjøringer av ulike freseteknikker
  • Bli mer kjent med Hermle sine ulike modeller

Samtlige Hermle modeller har basis i det stabile, multifunksjonelle maskinfundamentet. De har fast, vertikal fresespindel med bevegelse i de lineære aksene X, Y, Z og bordet/arbeidsstykket beveges i de roterende aksene A og C. Denne konstruksjonen gir bedre nøyaktighet og stabilitet som er viktig ved 5-akse bearbeiding og ble av Hermle utviklet allerede tidlig på 90-tallet. Hermle regnes derfor som en av pionerene innen 5-akse bearbeiding.

Med kun ni modeller, alle med samme konsept har man lykkes i å erobre stadig nye markedsandeler.

STED: 

Gosheim i Tyskland

Reisens varighet:

Vi ser for oss fly tur/retur Norge – Tyskland, en overnatting og en dag på messen

Ved interesse, ta kontakt med våre selgere

Du kan også kontakte oss på telefon nummer 35 50 35 00

Les mer om Hermle her