VI ER MILJØFYRTÅRN!

VI ER MILJØFYRTÅRN!

Vi hos Bergsli Metallmaskiner AS tar miljøansvar og er nå blitt godkjent som Miljøfyrtårn.

For å bli godkjent som miljøfyrtårn må virksomheten kunne dokumenter at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Det stilles stadig økende krav til at aktiviteter og tjenester skal ta hensyn til miljøet og følge generelle retningslinjer.

Vi hos Bergsli Metallmaskiner AS jobber aktivt med å ta miljøansvar i et samfunn med stadig økende utfordringer rettet til miljøvern og klima.

Tirsdag 02. Oktober 2018 fikk vi Miljøfyrtårn-diplomet fra ordfører i Skien kommune.

Klima- og Miljørapport kan fås tilsendt på forespørsel.